Szkolenie: Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia.

Szkolenie: Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia.

Doktor Kamil Zacharski uczestniczył w szkoleniu o tematyce: “Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia. Wskazania, instrumentarium, planowanie płata dostępu, techniki mikroapikotomii, opracowanie i wsteczne wypełnianie kanału, zaopatrzenie rany, postępowanie po zabiegu, powikłania. Zabieg krok po kroku”. Szkolenie odbyło się w Gdańsku, dnia 6 maja 2016 r.