Cyfrowa diagnostyka RTG

Zdjęcia rentgenowskie to drugie oczy stomatologa. Trudno wyobrazić sobie nowoczesną stomatologię bez diagnostyki radiologicznej. Jest ona obecnie prosta i przyjazna, zdjęcie uzyskujemy w postaci cyfrowej, co pozwala na:

  • obniżenie dawki promieniowania RTG aż o 90%
  • otrzymanie wyniku badania natychmiastowo, na ekranie komputera
  • dokonanie precyzyjnych pomiarów, zmian kontrastu i nasycenia w zależności od struktury, jaką chcemy uwidocznić
  • archiwizację danych w pamięci komputera i na nośnikach elektronicznych

W naszej Klinice wykonujemy zdjęcia RTG najnowocześniejszym systemem Radiowizjografii KODAK 6200. W tym systemie klisza została zastąpiona cyfrowym czujnikiem.

Wykonujemy:

  • zdjęcia wewnątrzustne punktowe, dające możliwość wielokrotnego powiększenia całości lub części zdjęcia z zachowaniem najwyższej jakości , a także precyzyjnych pomiarów, zmian kontrastu i nasycenia dla jak najlepszego obrazowania struktur, które chcemy uwidocznić
  • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe , obrazujące próchnicę na powierzchniach stycznych zębów ( niewidoczną w czasie badania lusterkiem stomatologicznym)
RTG dentysta cyfrowe